Privacybeleid

Dit privacybeleid definieert en informeert u over de manier waarop Tourismebureau Cévennes (SPL Alès Cévennes) de persoonsgegevens verzamelt en beschermt die u ons eventueel doorgeeft wanneer u deze site gebruikt.

 

Om het begrip van dit privacybeleid te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat het gebruik van uw persoonsgegevens volkomen begrijpelijk is, vindt u hieronder een beknopte en schematische versie van deze principes. Alleen de volledige versie heeft echter juridische waarde

 

Cookies

Ja, wij gebruiken cookies en tracers op onze websites.

Door verder te surfen op onze sites gaat u akkoord met de installatie en het gebruik van cookies op uw computer, om u aanbiedingen te doen die zijn afgestemd op uw interesses en om bezoekstatistieken te maken, in overeenstemming met ons beleid om uw privacy te beschermen.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor het verzamelen van de gegevens.

De bewaartermijnen zijn verschillend en specifiek voor de betreffende gegevens, wij nodigen u uit om alle bewaartermijnen voor persoonsgegevens te raadplegen

 

Verkoop van gegevens

Nee, wij verkopen uw persoonsgegevens niet door aan derden.

 

Uw rechten

U hebt het recht van toegang, rectificatie, wissing, beperking en bezwaar met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar: rgpd@palaisdesfestivals.com

 

Doel van de verwerking

De grondslag en het doel van de verwerking worden u meegedeeld op het moment dat uw persoonsgegevens worden verzameld. Meer informatie vindt u in de lijst van verwerkingen

 

Gegevensontvanger

tenzij anders vermeld, worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven aan de medewerkers van SEMEC die betrokken zijn bij het doel van de verwerking.

 

Gegevensbeveiliging

Wij verzekeren u dat wij alle logische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zullen treffen die nodig zijn om de integriteit van uw gegevens te waarborgen.

 

Eigendomsrechten

In overeenstemming met de wetten inzake literaire en artistieke eigendomsrechten of naburige rechten is de reproductie van alle of een deel van de elementen waaruit deze site bestaat strikt verboden zonder toestemming van de uitgever.

Ter plaatse
Sluiten