Fort De Rohan 10Fort De Rohan 10
©Fort De Rohan 10

Onze benadering van vooruitgang

Alès Agglomération heeft de SPL Alès Cévennes de opdracht gegeven een instrument voor toeristische ontwikkeling te vormen via een communautair bureau voor toerisme. Daartoe stelt de Agglomeratie personele, financiële en materiële middelen ter beschikking, zodat het team dat onder het merk Cévennes Tourisme werkt een strategie kan uitvoeren die aansluit bij de lokale toeristische problematiek.

De kwaliteits- en MVO-aanpak van het Communautair Bureau voor Toerisme Cévennes bestaat uit het voortdurend verbeteren van de tevredenheid van de klanten van het Bureau voor Toerisme, waaronder: bezoekers (zowel lokale bevolking als toeristen en dagjesmensen), aanbieders van toeristische diensten en actoren die betrokken zijn bij de toeristische ontwikkeling van de bestemming Cévennes, en verkozenen. Dit engagement vormt de basis van alle ondernomen acties, in overeenstemming met het territoriale project van Alès Agglomération.

Strategie

De SPL Alès Cévennes ontwikkelt haar actiestrategie op een bescheiden en transparante manier.

Wat wij zijn:

Een instrument ten dienste van de economische en toeristische ontwikkeling van het grondgebied dat deel uitmaakt van de bevoegdheid van de Agglomeratie Alès. Het Bureau voor Toerisme is in overleg met institutionele partners actief op het hele grondgebied van de gemeente en voert de toeristische strategie van de agglomeratie Alès uit aan de hand van welbepaalde en gevarieerde opdrachten, die een antwoord bieden op de behoeften van de verschillende klanten van het Bureau voor Toerisme (bezoekers, inwoners, toeristische dienstverleners, verkozenen):

 • observatie van de toeristische activiteit;
 • ontvangst en informatie;
 • promotie en communicatie;
 • animatie van een netwerk van toeristische dienstverleners;
 • ontwikkeling van de toeristische bestemming Cevennen.

Wat wij willen zijn:

Een geëngageerd team ten dienste van aanbieders en bezoekers (zowel inwoners als toeristen) die de basis vormen van de bestemming Cevennen: toegewijd aan een proces van voortdurende verbetering van zijn diensten, toegewijd aan een beredeneerde opvatting over de ontwikkeling van het toerisme (intern en meer in het algemeen over de ontwikkelingsstrategie van de bestemming Cevennen), toegewijd aan geformaliseerde partnerschappen die van Cevennes Tourisme een ware interface maken, een belangrijke speler en drijvende kracht om aantrekkingskracht en lokale economische spin-offs te genereren.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN VOOR DE LANGE TERMIJN:

 • Garanderen van een goede en actuele kennis van de toeristische markt van de bestemming (klanten, dienstverleners, economische spin-offs), door middel van de uitwisseling van strategische gegevens (in samenwerking met de beheerders van de stadscentra, Myriapolis of zelfs Gard Tourisme).
 • Een gepersonaliseerde en goed geïnformeerde ontvangst bieden aan toeristische bezoekers en inwoners van de Agglomeratie.
 • De reputatie en aantrekkelijkheid van de bestemming ontwikkelen door middel van een suggestief, betekenisvol merk en partnerschapsacties, zowel promotioneel als commercieel; institutioneel en particulier.Een dienstenpakket aanbieden dat is aangepast aan de veranderende behoeften en verwachtingen van de sociaal-economische actoren van de bestemming.

Kwaliteit / MVO-verplichtingen

van het Bureau voor Toerisme van de Cevennen

Het keurmerk QUALITY TOURISM™, in het leven geroepen door het Franse ministerie van toerisme, is de erkenning van de aanpak voor voortdurende verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening die de VVV-kantoren hanteren. Het Toeristenbureau Cévennes Tourisme heeft de neiging zich in deze aanpak te integreren. Het doel van deze stappen is u beter te ontvangen, te informeren en te adviseren.

De gemarkeerde VVV-kantoren garanderen u:

 • een persoonlijk onthaal,
 • duidelijke en nauwkeurige informatie,
 • bekwaam personeel dat naar u luistert,

 • een comfortabele plaats,
 • rekening houden met uw mening en uw klachten behandelen,

  voortdurende verbetering van de diensten en voordelen.

Cévennes Tourisme verbindt zich ertoe

Wij nemen in onze strategie een verbintenis op tot duurzaam toerisme dat rekening houdt met de huidige en toekomstige economische, sociale en milieugevolgen en tegemoetkomt aan de behoeften :

 • van bezoekers
 • van socio-professionals

  van inwoners

  van verkozenen

  van ons team

Naast de eigen kwaliteitsaanpak van het toeristenbureau zet de SPL Alès Cévennes zich in voor een aanpak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit wordt intern bij het VVV-kantoor toegepast, maar ook door in het actieplan verbintenissen aan te gaan met bezoekers en professionals in het toerisme.
Er zijn dus prioritaire gebieden vastgesteld met als doel een positief effect te hebben op het gebied van duurzame ontwikkeling op het grondgebied van de agglomeratie Alès.

Wij hebben sterke transversale acties opgezet:

 • Invoering van een verantwoord aankoopbeleid
 • Naar een verantwoorde communicatie

  Invoering van selectieve sortering in de hele structuur

.

Geef ons uw mening

Ter plaatse
Sluiten